אחד על אחד עם גלית אלמוג צור

כתבה מרתקת על החיבור בין היוגה לים כאשר הסאפ הופך למזרון והים לחלל אין סופי